دوشنبه, 09 اسفند 1395
خدمات خدمات مجالس جلیلی گل آرایی میز شام

میز شام

این سبک گل آرایی در اکثر مراسم مورد استفاده قرار میگیرد و بدلیل فیلم برداری عروس و داماد در هنگام مراسم شام ، بصورت یادگاری در منازل آنها ماندگار خواهد بود . گل آرایی بر روی میز شام معمولاٌ به سه حالت با استفاده از ظروف مرتبط با آن انجام میگیرد که در پنجره های بعدی به تفصیل توضیح داده شده است . 

{jcomments off}